Sijoituksessa

Fennopus Tintamereski, LUNA

Fennopus Mystic Cover Girl - Windleaf Castle Clush

15.9.2019

Kasvattaja / breeder: Mia Hipeli

Lisätietoja Lunasta / more detailed info of Luna >>